Företaget

Unica är en restaurangkedja i Åbo som specialiserat sig på studieluncher. Alla vardagar serverar vi smakliga  och förmånliga studieluncher samt uppiggande kaffesunder, mellanmål samt take away produkter. Unica har även catering och festservice, samt träffpunkter såväl på universitetsområdet och Kuppis campus som andra ställen.

Unica  har grundats och ägs av Turun Yliopistos studentkårs Universtas Oy och Fazer Food Service Oy .Vår omsättning är ca 8 miljoner euro och sysselsätter över 70 personer.

Engagemang för miljövärden och ett etiskt handlande är en viktig del av vår verksamhet.Vi är med i Portaat Luomuun programmet, på nivå 3, också detta motiverar oss att allt mera använda oss av ekologiska råvaror som en del i vår strävan efter hållbar utveckling. Våra värderingar i miljöfrågor och etiskt agerande har vi bundit till ISO 14001:2015-standard, detta gäller alla Unicas restauranger.

Vår målsättning är att bjuda våra kunder på ren och trygg mat samtidigt som vi sparar på naturresurserna och tar hand on återvinningen. Vi strävar också till att våra samarbetspartners förbinder sig vid samma målsättning.

Unica innehar kvalitetscertifikatet ISO 9001:2015 och miljöcerfikatet ISO 14001:2015.

DNV