Galilei

Öppethållningstider

oppnas 1.12.2015
8-15

Lunch

10.30-14

Kontaktuppgifter

Restaurantchef Hanna Hautajärvi
Vesilinnantie 3
20500 Turku
0400 169161,


Lunch vecka 17