Unica ravintolat kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelujen laatuun ravintoloissaan monella eri kanavalla sekä päivittäin, että laajasti kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Vuoden 2023 ensimmäiseen kyselyyn vastasi viikon aikana 1926 asiakasta.

PALVELU ON UNICA RAVINTOLOIDEN VAHVUUS

Opiskelija- ja henkilöstölounaita, kokouspalveluja ja juhlatilaisuuksia tuottavan Unican palvelun ystävällisyys koetaan asiakkaiden näkökulmasta erittäin kiitettävänä. Vuoden 2023 ensimmäisessä mittauksessa 97,6 % vastaajista antoi korkeimmat arvosanat palvelun ystävällisyydestä ja kiitosta annettiin avoimissa palautteissa henkilökunnalle runsaasti. 

Viihtyvyydestä ja siisteydestä yli 90 % asiakkaista antoi jokaisen Unica ravintolan osalta arvosanan hyvästä kiitettävään. 

Monipuolista, terveellistä ja vaihtelevaa ruokaa kehuttiin ja vuoden 2023 ensimmäisessä kyselyssä ruuan maku oli saanut hyvät tai kiitettävät arvosanat kesiarvolla 93,3 % kaikista ravintoloista. Ruuan maun ja esille laiton arvosanojen kehitys on ollut Unica ravintoloissa nousujohteista, mutta avoimista palautteista saatiin myös erinomaisia kehityskohteita, joilla voidaan laatua jatkossa parantaa entisestään.

Kasvis- tai vegaanivaihtoehdon valitsi kyselykerralla keskiarvona 21,7 % vastaajista kaikissa ravintoloissa, joka oli vähemmän kuin edellisillä mittauksilla viimeisimmän kolmen vuoden aikana. Toisaalta erot eri ravintoloiden välillä olivat suuria ja korkeakouluopiskelijoiden suosimissa ravintoloissa kasvisvaihtoehdon valitsi keskimäärin 30 % vastaajista. 

KEHITTÄMISKOHTEET JATKOON

Unica ravintoloissa asiakkaiden antamat palautteet ja eri kanavista saadut viestit, kiitokset ja kehittämiskohteet, käydään tarkasti läpi sekä johdossa, että ravintoloissa tiimin kanssa.  Osana laatupolitiikkaa Unica on sitoutunut aktiivisesti kehittämään toimintaa ja vuosittaiset keväällä ja syksyllä toteutetut asiakastyytyväisyyskyselyt antavat pitkäjänteistä näkymää palvelun laadun trendeihin ja arvokasta tietoa kehittämisen tueksi.

Jokainen ravintola käsittelee saadut tulokset yhdessä oman tiiminsä kanssa ja kirjaa tavoitteet seuraavalle puolen vuoden ajanjaksolle – pidetään toteutunut hyvä laatu ja parannetaan puutteet. Unicassa myös opitaan toisilta tiimeiltä ja jaetaan onnistumiset, toisinaan myös inhimilliset mokat, joista voi ottaa opiksi.

Tärkeimmiksi kevään 2023 parannuskohteista nostettiin yhdessä esiin:

  • Panostamme ruokailun sujuvuuteen ja haemme aktiivisesti keinoja nopeuttaa jonotusta
  • Parannamme salaattipöydän laatua ja vahvistamme leipäpöydän paikan päällä leivottua osuutta
  • Jatkamme ilmastoystävällisten valintojen viestimistä ja kehitämme niiden tarjontaa

Unica ravintolat kiittää lämpimästi kaikkia palautteen antajia osallistumisesta yhteiseen kehitystyöhön. Ennen syksyn kyselyä, ravintoloissa paikan päällä voi antaa palautetta päivittäin QR koodilla avautuvaan kyselyyn, joka löytyy ruokapöydistä. Risuja ja ruusuja voi lähettää myös nettisivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta. Jokainen palaute käsitellään ja nimellisiin vastataan!